Pojištění nemovitostí

U nás najdete rychlé srovnání nabídek všech pojišťoven na trhu. Garantujeme 25% slevu oproti nabídce ostatních pojišťoven. Vyberte si pojištění, které odpovídá Vašim představám a možnostem. Pojišťujeme rodinné a bytové domy, domácnosti, byty, chaty a chalupy garáže aj. Smlouva uzavřená online je platná během několika minut. Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online.

Jednoduché zadání a přehledné porovnání. Spočítejte si Vaší úsporu ONLINE.

Aktuální slevy 40 - 60% u pojišťovny Allianz.

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Pojištění nemovitostí

Důvodů proč pojistit svojí nemovitost je mnoho. Jedním z hlavních argumentů je dramatický nárůst krádeží, vloupání i vandalismu a tedy každodenní ohrožení našeho majetku. Samozřejmě i přírodní pohromy velice často ohrožují a poničí naši nemovitost a bez kvalitního pojištění jsme odkázání uhradit, často nemalé škody, z vlastních finančních prostředků. Proto je rozumné chránit svůj majetek odpovídajícím typem pojištěním a eliminovat tak případná rizika. Pojištění obytných budov a staveb, které chrání nemovitost před škodami vzniklými působením živlů a před dalšími riziky, nalezneme v nabídce řady pojišťoven, které působí na českém pojišťovacím trhu.

Pojištění nemovitostí se vztahuje na různé objekty a na mnohá rizika. Pojištění se sjednává pro různé typy nemovitostí mezi něž patří rodinné domy vč. vedlejších objektů garáží, plotů, kůlen apod.), byty a bytové domy, rekreační chaty a chalupy a v neposlední řadě i nemovitosti ve výstavbě či rekonstrukci. Mezi nejčastější rizika, která lze pojistit patří živelné události. Pojištění na živelné události chrání Vaší nemovitost před živelnými pohromami a zahrnuje především rizika požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla. Pojištění lze vhodně doplnit o další rizika a rozšířit tak pojistnou ochranu Vaší nemovitosti před živelnými pohromami. Rozšířená pojistná ochrana zahrnuje například rizika záplav, povodní, pádu stromu, vichřice nebo záplav vodou z vodovodního potrubí. Dále lze nemovitost pojistit také proti neživelným rizikům, jako jsou například poškození stavby při vloupání nebo vandalismu.

Pojistné se hradí většinou jednou ročně, ale je možné si sjednat půlroční i čtvrtletní úhradu. Výše pojistného je dána mnoha kritérii. Primárním kritériem, které určuje výši pojistného je částka, na kterou je nemovitost jako taková pojištěna. Tím se rozumí částka, která bude v případě poškození nemovitost pojištěnému vyplacena. Dalšími faktory, které ovlivňují výši pojistného jsou například lokalizace pojištěného objektu, rozsah sjednaného pojištěného krytí, zabezpečení objektu, stáří nemovitost, poslední rekonstrukce apod.

Před podpisem pojistné smlouvy o pojištění nemovitosti se vždy ujistěte, zda je pojištění sjednáno na tzv. časovou nebo novou hodnotu. Hodnotou je myšlena cena nemovitosti, která ovlivní případné pojistné plnění. Pojištění na časovou hodnotu bere ohled na opotřebení nemovitosti a takové pojištění je vždy levnější. Na druhou stranu pojistné plnění u časové hodnoty, je v případě pojistné události nedostatečné. Proto se vyplatí si připlatit řádově několik desítek korun ročně a pojistit svojí nemovitost na novou hodnotu, která nebere ohled na stáří či technický stav stavby. V takovém případě, kdy dojede ke zničení vašeho domu či bytu, Vám pojišťovna vyplatí částku, za kterou budete schopni si koupit stejný dům či byt nebo si stávající nemovitost opravit do původního stavu.

Pojištění nemovitostí
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

Příklady našeho pojištění

  • Chata Karlštejn 120m / 2.000.000 Kč / odcizení / živel / odpovědnost 1.992 Kč

  • Chata Křivoklát 65m / 750.000 Kč / odcizení / živel / povodeň  1.069 Kč

  • Byt Říčany 100m / 2.900.000 Kč / odcizení / živel / povodeň  1.717 Kč